Botlekbrücke © Danny Cornelissen

O nás

VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. je nezávislá, technologicky orientovaná poradenská spoločnosť so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.

Naša spoločnosť pôsobí v štyroch hlavných oblastiach podnikania:

  • Dopravný sektor  (vrátane mostov, tunelov a železníc)
  • Stavebný a priemyselný sektor  (projektovanie a manažment, ako aj špecializované technologické expertízy
  • Rozvojový sektor  (od výskumu a vývoja cez štúdie realizovateľnosti a environmentálne štúdie, finančné inžinierstvo až po rozvojovú pomoc/li>
  • Diagnostika porúch stavebných konštrukcií (BRIMOS®) a analýza životného cyklu.

VCE je dobrovoľným členom SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov).

VCE sa zaväzuje viesť systém manažérstva kvality (SMK) a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa medzinárodných noriem ISO.

VCE je certifikovaný ako spĺňajúci požiadavky: