A5 Malsch–Offenburg
A5 Malsch–Offenburg

A5 Malsch–Offenburg

Bádensko-Württembersko, Nemecko

Projekt, model súkromno-verejného partnerstva (PPP alebo PFI), pozostáva z modernizácie 41 km existujúcej diaľnice (štyri až šiestich jazdných pruhov + núdzový pruh) a z prevádzky a údržby celkovo 60 km diaľnice medzi Malsch a Offenburg v regióne južné Nemecko. Tento 50-ročný úsek už nie je schopný súčasného objemu dopravy viac ako 67 000 vozidiel denne. 30-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu vrátane niekoľkých protihlukových stavieb a 105 mostov.

Služby: Due diligence