A8 München–Augsburg
A8 München–Augsburg

A8 Mníchov-Augsburg

Bavorsko, Nemecko

Projekt, model súkromno-verejného partnerstva (PPP alebo PFI), pozostáva z modernizácie 37 km existujúcej diaľnice (štyri až šiestich jazdných pruhov + núdzový pruh) a z prevádzky a údržby celkovo 52 km diaľnice medzi Mníchovom a Augsburgom v r. južné Nemecko. Tento 60-ročný úsek už nie je schopný súčasného objemu dopravy viac ako 100 000 vozidiel denne. 30-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu vrátane niekoľkých protihlukových stavieb a približne 111 mostov a iných stavieb.

Služby: Due diligence