Diaľnica E18 Koskenkylä – Kotka

Fínsko

Projekt, model súkromno-verejného partnerstva (PPP), pozostáva z 53 km výstavby novej diaľnice vrátane 17 km modernizácie. Dopravná telematika na úseku 87 km z Porvo do Rantahanka. Sedem nových viacúrovňových križovatiek, 76 počtov mostov, 37 km protihlukových stien, 500 m tunela a 3 odpočívadlá. Prevádzka a údržba po dobu 20 rokov.