Verkehrsstudie Otopeni
Verkehrsstudie Otopeni

Dopravná štúdia Otopeni

Otopeni, Rumunsko

Aktuálna dopravná situácia týkajúca sa tranzitných trás a parkovacích zariadení v Otopeni nezodpovedá požiadavkám. Rastúci objem dopravy v centre mesta Otopeni bol pozorovaný, keďže značný podiel motorizovanej individuálnej dopravy možno pripísať tranzitnej doprave. Preto bude vypracovaný územný plán, ktorý zlepší súčasnú dopravnú situáciu a miestnu dopravu vrátane cyklotrás. Okrem toho by sa mali zlepšiť parkovacie zariadenia. Tento územný plán slúži ako podklad pre vypracovanie štúdií realizovateľnosti.

Plocha projektu: cca. 31,60 km²