E39 Lyngdal – Flekkefjord

Listerpakke, Nórsko

Trasa Lyngdal – Flekkefjord z E39 sa skráti o 15 km, aby sa zlepšilo hlavné spojenie medzi Kristianssundom – Stavangen. Nová trasa bude pozostávať zo 7,5 km tunelov, 1,1 km mostov a cca. 9 km zemné práce.

Tento projekt je jedným z pilotných projektov v Nórsku. Spoločnosť VCE poskytovala poradenstvo spoločnosti Construction JV počas fázy výberového konania až do fázy najlepšej konečnej ponuky.