Elisabethstraße 5

Viedeň, Rakúsko

V rámci tejto analýzy bola testovaná odolnosť proti seizmickému zaťaženiu na objekte Operngasse 5 v prvom viedenskom obvode. Na základe podrobných analýz meracími technikami bol vyvinutý trojrozmerný model konštrukcie, ktorý bol použitý na simuláciu zemetrasenia za reálnych okolností (spektrum seizmickej odozvy).