Kliplev–Sonderborg Motorvejen

Dánsko

Projekt, model súkromno-verejného partnerstva (PPP), pozostáva z 25 km dlhej novovybudovanej diaľnice M51 medzi Kliplevom a Sonderborgom, ktorá prechádza Dánskom z východu a západu a napája sa na existujúcu E45 v Kliplev. 30-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu 25 km novej dvojprúdovej cesty, vrátane približne 60 mostov, z ktorých 19 sú dlhšie nadjazdy a podjazdy.