Kotviaci systém vŕtacej jednotky AmirKabir

Kaspické more

Kalibroval sa kotviaci systém poloponornej vrtnej jednotky AmirKabir, ktorá sa nachádza v Kaspickom mori. Preto sa merali sily lana (reťaze) celkovo ôsmich navijakov pre rôzne zaťaženia a porovnávali sa so systémom monitorovania zaťaženia navijaka. V prípade neprijateľných odchýlok bol systém navijaka nastavený tak, aby zodpovedal údajom o sile lana (reťaze).

Káblové (reťazové) sily boli určené metódou založenou na BRIMOS® 12.1 vyvinutej aplikáciou BRIMOS® Recorder s externým 3D-akcelerometrom. Toto zariadenie sa od roku 2001 celosvetovo používa na meranie síl v kábli na viac ako 7 500 kábloch. Zapisovač zachytával vibrácie káblov s presnosťou vyššou ako 0,1 %. Sila kábla bola určená z geometrie kábla, vlastností kábla a základných frekvencií.

Miesto: Azeri Continental Shelf, Kaspické more

Klient: The North Drilling Company