Umfahrung Mistelbach
Umfahrung Mistelbach

Obchvat Mistelbach

Dolné Rakúsko, Rakúsko

Projekt predstavuje 14,7 km dlhý úsek obchvatu Mistelbach, ktorý pozostáva z troch úsekov údržby (obchvat juh (3,4 km), obchvat západ (6,3 km) a obchvat Paasdorf a Huttendorf (5 km) a bude prevádzkovaná 25 rokov (2016 – 2041).V rámci výberového konania na PPP projekt sme vypracovali koncepciu údržby celého diaľničného úseku pozostávajúceho zo 14,7 km vozovky (betónové a asfaltové) a 29 mostov. Koncept bol rozdelený do 2 hlavných kategórií:

  • Údržba chodníkov a inžinierskych konštrukcií,
  • Prevádzková údržba (údržba cestnej techniky, čistenie, údržba zelene).

Pre každé zamýšľané opatrenie bol kvantifikovaný a vyhodnotený vplyv na dostupnosť diaľničného úseku. Vypracovaná koncepcia údržby spĺňa požiadavky na stavebný stav vozovky a konštrukcií v zmluvnej dobe (25 rokov).