A-Lanes A15 Maasvlakte–Vaanplein
A-Lanes A15 Maasvlakte–Vaanplein

A-pruhy A15 Maasvlakte–Vaanplein

Holandsko

V rámci PPP projektu sa bude rozširovať kapacita 37 km dlhého úseku diaľnice (od Maasvlakte po Vaanplein). Výstavba prebieha počas päťročnej fázy výstavby za pravidelnej premávky, po ktorej nasleduje 20-ročná fáza prevádzky.

V tomto projekte VCE poskytla integrálnu koncepciu životného cyklu pre všetky inžinierske stavby na stavebnom úseku zahŕňajúcom 120 mostov, tunelov, oporných múrov a protihlukových stien. Pre novovybudované stavby boli vytvorené plány údržby na viac ako 20 rokov, pre už existujúce stavby plány údržby zahŕňajú 5-ročnú fázu výstavby a 20-ročnú fázu prevádzky. V procese plánovania boli zohľadnené dostupné správy z kontrol a zdokumentované zásahy údržby v minulosti.