S6 Semmering expressway
S6 Semmering expressway

Rýchlostná cesta S6 Semmering

Rakúsko

V rámci prípadovej štúdie bol vypracovaný koncept údržby 25 km dlhého diaľničného úseku so 102 objektmi (most, tunely, portály, oporné múry, protihlukové steny) na rakúskej diaľnici S6. Zámerom bolo poskytnúť dlhodobý výhľad (>30 rokov) na opatrenia údržby (náročná a bežná údržba) počas nadchádzajúcej životnosti analyzovaných konštrukcií. Na základe dostupných geometrických informácií boli vypracované revízne správy a pokyny na údržbu dopravných údajov tak, aby bola zabezpečená požadovaná životnosť a prevádzkyschopnosť konštrukcie. Okrem optimalizácie nákladov bol hlavný dôraz kladený na minimalizáciu dopravných prekážok. Prípadová štúdia zahŕňa rôzne rozpočtové scenáre zadané klientom na obdobie 30 rokov.