U5 Station Eroilor–Iancului
U5 Station Eroilor–Iancului

Stanica U5 Eroilor–Iancului

Bukurešť, Rumunsko

Existujúca podzemná sieť v Bukurešti sa bude ďalej rozširovať. Nový podzemný úsek linky 5 sa predĺži počnúc stanicou Eroilor, prepojí s úsekom, ktorý je momentálne vo výstavbe, až po stanicu Iancului

Celá podzemná trať bude zriadená subterestriálne a prepojenie stanice bude realizované dvoma tubusmi pomocou TBM. Tento úsek pozostáva zo šiestich staníc a rozprestiera sa na dĺžke 6 km. Všetky stavebné práce budú prebiehať za prevádzky verejnej a individuálnej dopravy. Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 36 mesiacov.

Služby: Návrh tendra pre všetky dopravné plánovanie počas etáp výstavby a preložky podzemnej zásobovacej siete vrátane výkazu výmer (BoQ)