© VCE
© VCE

Terminál Wels

Wels, Rakúsko

Zlepšenie a rozšírenie terminálu Wels. Vďaka rozšíreniu a novej výstavbe dvoch nakladacích koľají a vybudovaniu druhého nového portálového žeriavu môže byť skutočná prevádzka vysokozdvižného vozíka nahradená efektívnou operáciou nakladania priamo z koľaje a cesty.