Východný región – balíček 1

Rakúsko

Projekt, model súkromného verejného partnerstva (PPP), pozostáva z 51,5 km cesty, ktorá pozostáva zo štyroch samostatných cestných úsekov, A5 Juh, S1 Západ, S1 Východ a S2, ktoré sú spojené do tvaru Y (ypsilon) severne od Viedne. Tieto cestné úseky tvoria hlavný dopravný koridor medzi Mistelbachom a Viedňou. 33-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu 51,5 km novej (hlavne) dvojprúdovej cesty, množstvo protihlukových stavieb, tri hĺbené tunely, jeden 1,4 km dlhý vŕtaný tunel (s približovacími tunelmi cut & cover), približne 74 ďalších stavieb a dve čerpacie stanice.

Konzorcium AKOR poverilo Atkins a VCE, aby vykonávali úlohu technického a dopravného poradcu pre poverených vedúcich organizátorov.