W4 Steyrermühl (© VCE)
W4 Steyrermühl (© VCE)

W4 Steyrermühl

Rakúsko

Mostný objekt je súčasťou diaľnice A1 a bol postavený v roku 1959. Nakoľko bola mostná konštrukcia – súvisiaca s jazdným smerom Salzburg – v roku 2010 odstránená (odstrelená), vplyv tohto odstrelu na zostávajúcu konštrukciu (jazdný smer Viedeň) bol hodnotený s cieľom zabezpečiť jeho konštrukčnú bezpečnosť a prevádzkyschopnosť. Prieskum bol zameraný na primárnu nosnú konštrukciu (klenbu).