Waterford Bridge (© VCE)
Waterford Bridge (© VCE)

Waterfordský most

Waterford, Írsko

Waterford visutý most (River Suir Bridge) je súčasťou Waterfordského obchvatu N25. Lanový most má konfiguráciu rozpätia 40 m, 70 m, 90 m, (230 m), 35 m a šírku plošiny 30,60 m. Betónový pylón má výšku 95,6 m nad palubou. Most bol dokončený v septembri 2009. Pred otvorením dopravy VCE vykonal káblové merania všetkých 76 kotiev. Výsledkom sú skutočné sily lán a tlmenie lán. Na moste bol inštalovaný stály monitorovací systém od VCE.

Systém obsahuje 62 meracích kanálov. Údaje sú automaticky analyzované na mieste a prezentované cez internet prostredníctvom webového rozhrania BRIMOS®.