Zagreb–Macelj (© VCE)
Zagreb–Macelj (© VCE)

Záhreb – Macelj

Chorvátsko

Koncesionárskej spoločnosti bola udelená koncesia na výstavbu diaľnice zo Záhrebu do Macelja so všetkým súvisiacim vybavením a zariadeniami (model PPP). Celková dĺžka diaľnice je 60 km, pričom severná časť (19,4 km) v ťažkom prostredí je kompletnou novostavbou. V južnej časti je dokončený druhý jazdný pruh v dĺžke 6,4 km s mostom cez Sávu. V celkovom úseku je vybudovaných šesť nových tunelov s dĺžkami od 300 m do 1 700 m, jedenásť nových mostov, ako aj nové podjazdy a estakády.

Služby: Nezávislý dozor