Western High Speed Diameter – Nevkabrücke
Western High Speed Diameter – Nevkabrücke

Západný vysokorýchlostný diameter – most Nevka

Petrohrad, Rusko

Pri výstavbe novej západnej vysokorýchlostnej diaľnice (5. etapa výstavby) sú okrem iných predpokladaných štruktúr postavené štyri rôzne mosty. Štyri skúmané objekty sú navrhnuté podľa rôznych typológií: dva z nich sú zložené mosty (534 m a 441 m), jeden je ortotropný mostovkový oceľový most (1708 m) a jeden je predpätý betónový extradozovaný most (580 m).

Most Nevka je ortotropný mostovkový oceľový most s celkovou dĺžkou 1708 m na 17 poliach a celkovou plochou vrchnej stavby 71 000 m². Typická dĺžka rozpätia je 105 m. Pozostáva z dvoch paralelných štruktúr, každá so šírkou 22 m.

Bola vykonaná kvantitatívne a konštrukčná kontrola mosta. Získané hodnoty boli porovnané so súvisiacimi položkami výkazu výmer.

Bol vykonaný zjednodušený výpočet zaťažení základov podľa noriem EN vrátane stáleho zaťaženia, zaťaženia dopravou a vetrom.