Western High Speed Diameter
Western High Speed Diameter

Západný vysokorýchlostný diameter – priblíženie sa k nadjazdu na most Nevka

Petrohrad, Rusko

Pri výstavbe novej západnej vysokorýchlostnej diaľnice (5. etapa výstavby) sú okrem iných predpokladaných štruktúr štyri rôzne mosty. Štyri skúmané objekty sú navrhnuté podľa rôznych typológií: dva z nich sú zložené mosty (534 m a 441 m), jeden je ortotropný mostovkový oceľový most (1 708 m) a jeden je extradozovaný most z predpätého betónu (580 m).

Približovacia estakáda na most Nevka je kompozitný most s celkovou dĺžkou 441 m na 10 polí a celkovou plochou vrchnej stavby 18 522 m². Typická dĺžka rozpätia je 45 m. Pozostáva z dvoch paralelných štruktúr, každá so šírkou 21 m.

Bola vykonaná kvantitatívne a konštrukčná kontrola mosta. Získané hodnoty boli porovnané so súvisiacimi položkami výkazu výmer.

Bol vykonaný zjednodušený výpočet zaťažení základov podľa noriem EN vrátane stáleho zaťaženia, zaťaženia dopravou a vetrom.