Železničný úsek Bruck a.d.M. – Graz Hbf

Rakúsko

Vzhľadom na zvýšenie kapacity a prevádzkovej dostupnosti železničného úseku Bruck/Mur – Graz je potrebné zlepšiť technický stav všetkých aktív. VCE preto vyvinula integrovanú metodiku životného cyklu s cieľom analyzovať súčasný proces starnutia a navrhnúť potrebné nadchádzajúce zásahy údržby a výmeny pre rôzne triedy aktív (mosty, steny, elektrotechnika, signalizácia a koľajové zariadenie).

Za týmto účelom bolo potrebné analyzovať dostupné hodnotiace údaje rôznych aktív a porovnať súčasný stav týchto objektov s teoretickými modelmi starnutia, ktoré vyvinula VCE. Na základe tohto porovnania boli vypracované plány údržby na mieru pre každé jednotlivé zariadenie, predtým ako boli odvodené zásahy zosúladené podľa obmedzení z rôznych skupín majetku a daných požiadaviek na stav a dostupnosť. Konečný výstup je daný plánmi údržby optimalizovanými naprieč aktívami a zodpovedajúcou prognózou stavu na rok 2025.